0

รับจดทะเบียนสมรสเยอรมัน ควรทราบสิ่งนี้กันก่อน

ขณะได้มีศูนย์การจัดเตรียมการรับจดทะเบียนสมรส หรือว่าวีซ่าแต่งงาน เพราะท่านใดที่มีแฟนแล้ว แต่เป็นชาวต่างประเทศทาง Great Visa Service  จะมีการแนะนำพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่ในการตระเตรียมเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งการประสานงาน รวมไปถึงในการวิเคราะห์พร้อมทั้งการประเมินรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ตามขั้นตอน ซึ่งจะมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากมายมาช่วยดูแลทุกท่านที่จะได้รับใบทะเบียนสมรสใน 4วัน และพร้อมกับเอกสารต่าง ๆ  เพราะสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนของคู่สมรสชาวเยอรมันก่อนการจดทะเบียนสมรส

 

 

1.การรับจดทะเบียนสมรสในไทย คู่สมรสจะต้องเป็นฝ่ายสัญชาติเยอรมันที่จะต้องมีการนำหนังสือสำคัญที่มีการแสดงจดทะเบียนสมรสได้แค่นั้น ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นำมาแสดงที่สถานทูต เพื่อที่จะของหนังสือรับรอง พร้อมทั้งจะนำไปแสดงให้กับนายทะเบียนของไทย ที่สำนักงานเขต โดยคู่แต่งงานทั้งสองจะมีความต้องการที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของไทย โดยที่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้ากันแล้ว

2.หลักฐานที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสของฝ่ายชาวต่างประเทศ โดยที่จะต้องยืนให้กับผู้รับจดทะเบียนสมรส จะต้องมี พาสปอร์ต , ใบหย่า (ถ้ามี) พร้อมทั้งใบรับรองความโสด ที่ได้ขอมาจากสถานทูตต่างชาติ ส่วนฝ่ายคนไทย จะต้องมีตัวจริง ซึ่งจะมี บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งใบหย่า (ถ้ามี) เพียงแค่นี้ก็ได้จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว

3.การยืนยันความถูกต้องของเอกสาร พร้อมทั้งในการรับรองเอกสารไม่ได้ปลอมแปลงของผู้รับจดทะเบียนสมรส ซึ่งมีความต้องการ เพื่อเอกสารของคุณที่ได้ยอมรับของทางการจะต้องมีการแจ้งให้คุณได้ทราบกับเอกสารของท่าน ซึ่งจะต้องผ่านการยืนยันความถูกต้อง หรือว่ามีการยืนยันไม่มีการปลอมแปลง โดยทางสถานทูตหรือเปล่า ในกรณีที่มีการยืนยัน คุณเองก็จะสามารถไปทำการยื่นคำร้องด้วยวาจาได้ที่สถานทูต หรือว่ามีการยื่นเป็นตัวหนังสือก็ย่อมได้ ถ้าผู้ร้องไม่สามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ก็จะมีการมอบหมายให้คนอื่นดำเนินการแทน แต่จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากทางเจ้าของเอกสารมาแสดงอย่างเดียว เป็นการยื่นร้องให้มีการรับรองความถูกต้องของเอกสาร คุณเองจะต้องยื่นเอกสารต้นฉบับของประเทศไทย จำนวน 2 ชุด ไม่จำเป็นจะต้องมีการยื่นคำแปลไปยังสถานทูต 

 

ในการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องนั้น จะต้องมีความสำคัญอย่างมากมาย เพราะหลังจากได้ใบทะเบียนสมรสแล้ว หรือว่าเป็นวีซ่าแต่งงาน ท่านก็จะสามารถยืนใบทะเบียนสมรสประกบการคำร้องขอขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบถาวร สำหรับเป็นการติดตามไปอาศัยกับคู่แต่งงานต่างประเทศนั่นเอง เพราะเช่นนั้นขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส หรือว่าการรับจดทะเบียนสมรส จะมีการช่วยเหลือภายหลังการแต่งงาได้เป็นอย่างดี ทำให้มีผู้คนสนใจพร้อมทั้งเดินทางมาจดทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก เพื่อคู่สามีภรรยาต่างชาติ

 

ข้อมูลและแหล่งที่มา http://great-visa.blogspot.com/