0

การต่อต้านเชื่อ HIV พร้อมกับการเพิ่ม cd4

ขณะได้มีการเข้าถึงภายในการรักษาทางสถานพยาบาลที่เป็นได้ ภายในการอยู่ร่วมกับ HIV มิใช่เพียง เพื่อที่จะใช้อยู่รอด แต่จะหมายถึง การดำเนินชีวิตให้ดีพร้อมทั้งมีความคุ้มค่าได้มากที่สุด ไม่ว่าอย่างไรก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้  แต่ภายในการเพิ่ม cd4 ก็ย่อมเป็นข้อสำคัญเช่นกัน

 

 

สำหรับ เพิ่ม cd4 ที่เป็นตัวบ่งชี้ ภายในการทำงานทางด้านภูมิคุ้มกันของทางร่างกาย ภายในการสร้าง cd4 อุบัติขึ้น จะมีหลากหลายเหตุด้วย โดยทุนเดิมของทางร่างกายก็คือ จะสามารถทำการสร้าง cd4 ของทางร่างกายแต่ละคน จำนวนเชื้อภายในร่างกาย ถ้าหากมากก็จะทำลายได้มาก แต่ถ้าน้อยก็จะทำลายได้น้อย รวมถึงปัจจัยที่มีการเอื้อต่อทางด้านสุขภาพอนามัย ภายในการจะเพิ่มCD4 ก็จะเพิ่มขึ้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยด้วยกัน ทางกายพร้อมทั้งจิตใจ หากทางกายนั้น ยังไม่ได้ทานยาต่อต้านไวรัส ควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พร้อมทั้งมีการงดอาหารดอก พร้อมทั้งไม่ควรรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ พร้อมทั้งควรบริหารร่างกาย ถ้ายามีการต่อต้านไวรัส ก็ควรกินยาตามที่แพทย์สั่ง ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ พร้อมทั้งกินอย่างถูกต้อง รวมถึงบริหารร่างกาย แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ การทำจิตใจให้มีความสดใส ไม่ให้เกิดความเครียด หากมี CD4 น้อยกว่า 200 ร่างกายก็จะมีอาการแย่ลง พร้อมทั้งมีการเจ็บป่วยแบบรวดเร็ว โอกาสก็จะเป็นวัณโรค พร้อมทั้งติดเชื่อราข้างในช่องปากได้ ซึ่งหมายถึง จำนวนของเชื้อข้างในร่างกาย พร้อมทั้งจำนวนภูมิคุ้มกันก็ต่ำลง ซึ่งตกเป็นต้องใช้ยาต่อต้านเชื้อไวรัส ภายในการควบคุม พร้อมทั้งมีการลดจำนวนเชื้อต่าง ๆ ที่อยู่ข้างในร่างกายลดลง เพื่อจะทำให้ร่างกายได้มีการสร้าง ซีดี 4 ได้ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการทดแทน เมื่อซีดี 4 สูงขึ้น ทางร่างกายก็จะค่อย ๆ ทำการฟื้นฟูได้ปกติ สมัยนี้ ยาต้านไวรัส จะสามารถลดปริมาณเชื่อ HIV ในผู้ป่วยติดเชื้อได้ แต่มีผลข้างเคียงเช่นกัน ทำให้ร่างกายอาจจะเกิดผิดปกติได้ ทำให้ได้มีการงานวิจัยอุบัติขึ้น โดยเป็นงานวิจัย APCO ที่จะสามารถรับประทาน 4 เม็ดภายในแต่ละวัน เป็นการเพิ่ม cd4 อีกทางหนึ่ง 

 

เพราะฉะนั้นการจะมีสินค้าในการเพิ่ม cd4 ให้อยู่ภายในระดับเดียวกัน ที่เป็นงานวิจัย APCO เป็นการฉีดที่มีราคาสูง ถ้าหากใช้อย่างต่อเนื่องราว 8   อาทิตย์ ก็จะมีการเสียค่าใช้จ่ายราวๆ 700,000 บาท เมื่อเทียบเข้ากับราคางานวิจัยนั่นเอง ซึ่งจะเป็นสินค้าที่ช่วยภายในการดูแลผู้ที่ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งผู้ป่วยที่เป็นเอดส์ ได้ดี พร้อมทั้งช่วยทำให้มีคุณภาพต่อชีวิตได้ดีมากเพิ่มขึ้น ถ้าหากคุณเองได้มีการติดตามข้อมูลมากมาย ก็จะต้องทราบข้อมูลกันเลย พร้อมทั้งนี่ก็ถือได้ว่า เป็นเรื่องน่ารู้ที่ท่านเองไม่ควรพลาดเข้ากับการติดตามกันเลยก็ว่าได้ จนทำให้ผู้ที่ติดเชื้อแต่ละคน ก็อยากจะมีความหวังเช่นกัน

 

บทความโดย http://www.bim100forall.com/Liv-capsule-APCOcap-for-AIDS-HIV